Fysiotherapie en Manuele Therapie DE WILDE

Duivenkamp 754 3607VE Maarssenbroek 0612612129 

Tarieven

 

Heeft u geen of een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering worden de onderstaande tarieven gehanteerd:

Behandelvorm                                                     Bedrag

Zitting fysiotherapie                                            32,00

Zitting manuele therapie                                    42,50

Screening DTF                                                     13,50

Intake en onderzoek na screening                   32,00

Intake en onderzoek na verwijzing                   37,50

Toeslag voor aan huis behandeling                 13,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult              57,50

 

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.